Державна реєстрація ОСББ

Моментом, із якого ОСББ вважається створеним, є не прийняття рішення установчими зборами про створення ОСББ, а державна реєстрація об’єднання. Тому державна реєстрація юридичної особи є останнім етапом у процедурі створення ОСББ. Процедура державної реєстрації ОСББ є аналогічною державній реєстрації юридичних осіб. Здійснюється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців  та громадських формувань».

Для проведення державної реєстрації ОСББ як юридичної особи уповноваженій установчими зборами особі необхідно подати державному реєстратору такі документи:

1) ЗАЯВУ про державну реєстрацію створення юридичної особи (заповнюється машинодруком або від руки друкованими літерами).

2) Статут (1 примірник).

3) Протокол установчих зборів.

4) Документ, що засвідчує повноваження (довіреність, доручення тощо) – якщо документи подаються представником.

 

Відповідальність за достовірність відомостей, наведених у поданих документах, покладається на власників житлових (нежитлових) приміщень і заявника.

Вказані документи можуть подаватися державному реєстратору як особисто, так і шляхом їх надсилання поштовим відправленням з описом вкладення.